REKLAMA

Dlaczego warto reklamować się w telewizji

Według raportu „One Television Year in the World”, francuskiego instytutu badawczego Eurodata i niemieckiego instytutu doradztwa w zakresie mediów „Goldmedia”, na podstawie badań wykonanych w 73 krajach, statystyczny dorosły widz spędzał w 2008 roku przed telewizorem codziennie 187 minut. Najchętniej oglądał filmy fabularne, seriale i programy lokalne. Jak wynika z raportu, najdłużej oglądają telewizję mieszkańcy Ameryki Północnej - 284 minuty dziennie. W Europie jest to 215 minut.

Telewizja jest potęgą w dziedzinie reklamy. Żadna inna forma reklamy, np. radiowa, prasowa, czy internetowa, nie dociera tak intensywnie do użytkownika, jak właśnie reklama telewizyjna. Powiązanie obrazu z dźwiękiem podnosi chłonność widzów o blisko 70%. w porównaniu z samym obrazem lub samym dźwiękiem.

Zaletą telewizji jest jej rosnąca wiarygodność, gdyż widzowie bardziej wierzą w to, co widzą na własne oczy, a nie tylko słyszą, np. w radiu. W reklamie telewizyjnej można śmiało przesadzać i pokazywać to, czego jeszcze nikt nie widział. To reklama telewizyjna jest najbardziej popularnym środkiem promującym produkty i usługi.

W ostatnich latach możemy zaobserwować olbrzymi rozwój rynku reklamowego oraz dynamiczny rozwój stacji satelitarnych w USA, między innymi właśnie dzięki reklamie. Dziś telewizja ma wszechogromny zasięg światowy i dociera niemal do każdego konsumenta, łącząc w sobie atrakcyjność efektów, ruchu, światła, obrazu i dźwięku. Wobec tego, chcąc osiagnąć sukces, nie można pominąć reklamy telewizyjnej w walce o portfel klienta.

Dane statystyczne, widownia, zasięg.

Demografia Polaków w USA*

W USA zamieszkuje 9,050,122 osób polskiego pochodzenia.
2,759,129 osób mówi po polsku.

Lp. Najbardziej zaludnione
przez Polaków stany
Liczba
Polaków
Widownia Polsat2
stanach USA
1. New York 958,893 14%
2. Illinois 946,241 22%
3. Michigan 900,335 7.5%
4. Pennsylvania 855,526 8%
5. New Jersey 591,347 4%
6. California 496,588 5%
7. Wisconsin 481,779 6%
8. Florida 430,138 6.5%
9. Ohio 404,557 3%
10. Massachusetts 349,998 2%
Pozostałe stany USA 2,634,720 22%

* Dane wg. opracowania przygotowanego dla Kongresu Polonii Amerykańskiej, w oparciu o ostatni spis ludności w USA (Cenzus)